Skip links

Cihaz Bilgisi

Su canlandırma iyonizerleri nedir?

Alkali canlı iyonize sular antioksidan kaynağıdır. Bu etki vücudun tam anlamıyla suyu kullanmasına sebep olur. Tek başına bir suyun alkali olması yetmeyeceği gibi, iyonizasyon işlemi de suyun canlılığını sağlamayacaktır.

Şebeke suyuna bağlanan Platin Water su canlandırma cihazı, üç aşamalı fonksiyonu ile size sürdürülebilir yaşam sunar. Birinci aşama da onarım, ikinci aşama da yapılandırma, üçüncü aşamada ise canlandırma işlemi yapar.

Filtrelendirilme yapılmamış biyolojik olarak arıtımı yapılmamış suları canlı alkali yapılması, ORP değerinin düşürülmesi suya kısa vadede kazandırılan bir özelliktir. İyi bir biyolojik arıtım suya karışmış her türlü kontamine maddeyi ( mikrop, bakteri, mantar, virüs ve en önemlisi ağır metaller ) şehir şebeke suyuyla evimize ulaşmasını engeller. Hiç şüphe yok ki Türkiye’ de şehir şebeke sularının arıtımı konusunda belediyelerimiz güzel hizmet etmektedir. Lakin depolar da beklenen sular, uzun borulardan geçmek üzere olan sular molekül yapısını büyütmektedir. Buda suyun altıgen yapısını bozmakta, sudan faydalanılması önünde engel oluşturmaktadır. Suyun dezenfeksiyonu için kullanılan klor gibi kimyasallar biyolojik arıtımın bir parçasını oluşturur.

Birinci aşamada suyun içinde bulanan kum, silt ve pas gibi büyük parçacıklar bertaraf edilir. Filtrasyonun bu ilk aşaması daha sonraki filtrelerin ömrünü korur. Daha sonra farmasotik kalıntı, klor, lityum, fosfat, pestisitler ve klorür gibi parçacıkları 1 μm kadar küçük seviyeli yüklere karşı karoyucu kalkan olur. Birinci aşamanın en can alıcı bölümü burada sonuçlanır. 0.0001 mikron kadar küçük kirleticileri filtrelemek için tasarlanmış filtremiz, çözünmüş katıları %98’ e kadar azaltır. Tüm bu işlemler bize filtrelenmiş yapılandırılmaya uygun hale getirilmiş bir su çıkarır.

İkinci aşama asıl fonksiyonu yerine getirir. Bu aşamada suyun ihtiyacı kadar, insan vücudu için gerekli olan mineraller suya kazandırılır. İyonizerleri diğer arıtımlardan ayıran en önemli özellik mineral kaybı olmamasıdır. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, demir, manganez gibi suyu alkali yapan mineraller suya kazandırılır. Üçüncü aşama ise suyun canlılığını oluşturacak aşamadır ki, kendi tasarladığımız yerli ve özel üretim filtrelerimiz sayesinde olur. Su altıgen yapısına kavuşur, canlı hale gelir. Bu durumda ortaya çıkan zengin mineral kaynağı olan canlı su, alkali ve iyonize haliyle insan vücudunda kullanılacak formda size sunulur.
Explore
Drag